čeština: Marta Ryšavá

Chinese: Han Shan
čeština: Marta Ryšavá
čeština: Alena Bláhová a Olga Lomová
Esperanto: vejdo
English: Red Pine
English: Robert G. Henricks
English: Peter Levitt
English: Burton Watson
français: Mme Cheng et M. Collet
français: Mme Georgette Jaeger
français: M. Patrick Carré
français: M. Paul Jacob

吾家好隐沦 居处绝嚣尘 践草成三径 瞻云作四邻 

助歌声有鸟 问法语无人 今日娑婆树 几年为一春 

吾家好隐沦 居处绝嚣尘 践草成三径 瞻云作四邻

助歌声有鸟 问法语无人 今日娑婆树 几年为一春

Můj domov je v skrytu, stranou všeho

Vzdálen hluku, prachu, žiji sám

Tři stezky jsem prošlapal si travou

Rozhlédnu se, jen oblaka za sousedy mám

Zatoužím po písni – zazpívají ptáci

Chci se ptát po smyslu bytí, což tu koho najdete?

Strom poznání, zatím ještě slabý

Za pár let na jaře náhle rozkvete